Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die actief willen zijn

(072) - 844 0910


Ons Team

Iris Wester

Maatschappelijk werker

Freek Boersma

Sociaal Pedagogisch hulpverlener

Robin van Beijsterveldt

Pedagoog

Nick Met

Ambulant begeleider

Danouk Bannink

begeleider