Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die actief willen zijn

(072) - 844 0910


Sporten

Het is bekend dat kinderen met autisme minder vaak sporten en bewegen dan hun leeftijdsgenootjes (Reader Autisme, NOC*NSF). Kop-Zorg is ervan overtuigd dat sporten juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan de algemene ontwikkeling van kinderen met autisme. Dat is de reden waarom Kop-Zorg een uitgebreide en structureel sport- en bewegingsprogramma voor kinderen met autisme aan het opzetten is.

Binnen Kop-Zorg onderscheiden we twee vormen van sporten: extern en intern.
Extern wil zeggen dat de kinderen-jongeren in eerste instantie worden begeleid door iemand van Kop-Zorg bij een 'plaatselijke' sportvereniging. Wanneer alles lekker draait en het kind of de jongere zich thuis voelt, doen we een stap terug. De coach of trainer neemt het dan volledig over. Kop-Zorg onderhoud regulier contact met de verenigingen en indien nodig op verzoek van de kinderen/jongeren/ouders of de vereniging zelf. Kop-Zorg is dus niet verantwoordelijk bij deze sporten voor de gang van zaken, maar faciliteert. Wanneer je kind een andere sport wenst dan wij nu aanbieden, laat het ons weten en wij nemen contact voor je op met de desbetreffende sportvereniging.
Intern sporten wil zeggen dat Kop-Zorg de activiteit zelf organiseert en uitvoert, inclusief begeleiding en eindverantwoording.