Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die zelfstandig willen wonenAmbulante begeleiding

Je woont nog thuis of op jezelf. Onze ambulante begeleider(s) komen bij je thuis of jij komt bij ons voor een gesprek. We kijken welke hulp je nodig hebt en stellen aan de hand daarvan samen met jou een plan van aanpak op. Hoe vaak komt de ambulant begeleider bij je langs? Met welke zaken gaan we je helpen? En er wordt rekening gehouden met mogelijke begeleiding vanuit je ouder(s), school en andere hulpverleners. We kijken vervolgens regelmatig met jou of het plan werkt en stellen indien nodig de aanpak bij. Zo nodig verwijst de ambulante begeleider je door, bemiddelt of gaat mee naar andere organisaties en of specialisten. Ambulante begeleiders van Kop-Zorg Wonen laten je niet eerder los voordat je jezelf prettig, veilig en goed voelt.

Hoe kom ik in aanmerking voor begeleid ambulant wonen?
Zijn er kosten aan verbonden of wie moet wat betalen?