Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met een vorm van
autisme of AD(H)DKinderkookcafé

Kinderkookcafé Alkmaar is een initiatief van 'Kop-Zorg Autstekend’ uit Alkmaar.

Gedreven professionals koken samen met kinderen en jongeren met een vorm van ASS en/of ADHD. Het koken wordt ingezet als middel om te werken aan verschillende doelen. De middagen zijn gestructureerd en voorspelbaar en waar nodig worden er pictogrammen ingezet om het visueel te maken. Kinderen leren door gezamenlijk te koken wat het is om samen te werken. Hiermee vergroten zij hun sociale vaardigheden, hun zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid neemt toe. Tijdens het koken is er ruimte voor gesprekken en worden er verschillende thema’s besproken. Deze zijn onder andere gericht op sociale vaardigheden, leren hulp vragen, emoties leren herkennen en hiermee omgaan, contact maken, grenzen aangeven. Ieder kind komt met zijn eigen doelen naar het Kinderkookcafé waar in de groep aan gewerkt wordt. Deze doelen worden in overleg met ouders, school en begeleiding opgesteld. Indeling van de groepen is gebaseerd op leeftijd, doelen en beschikbaarheid. Dit wordt in overleg vastgesteld. Wij werken met verschillende leeftijdscategorieën, waarbij per leeftijd wordt gewerkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden.

Dagen dat we Kinderkookcafé hebben (7 t/m 15 jaar):
Maandag:   15:45 - 17:45 uur.
Dinsdag:     15:45 - 17:45 uur.
Woensdag:  13:30 - 15:30 uur en 16:00 - 18:00 uur
Donderdag: 15:45 - 17:45 uur.
Vrijdag:        15:15 - 17:15 uur
Zaterdag:     11:00 - 13:00 uur en 13:30 - 15:30 en 16:00 - 18:00 uur

Dagen dat we Kookcafé (15+) hebben:
Maandag: 18:00 - 20:00 uur
Dinsdag:   18:00 - 20:00 uur.

Wil je meer weten of je kind aanmelden? Neem dan contact met ons op!

Bel naar: 06-29390109 of mail naar: info@autstekend.nl