Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met een vorm van
autisme of AD(H)D

(072) - 844 09 10


Studiehuis

In het Studiehuis coachen en begeleiden wij dagelijks kinderen en jongeren met een vorm van autisme en/of AD(H)D op verschillende terreinen.

Bij Kop-Zorg staat het meedoen in de maatschappij voorop. Omdat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is, helpen wij jongeren met autisme en/of AD(H)D om dit te realiseren. Daarom coachen en begeleiden wij dagelijks kinderen in ons pand aan de Oudegracht 159 in Alkmaar. De coaching is bedoeld om de executieve functies van kinderen en jongeren verder te ontwikkelen.

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Ze helpen bij alle soorten taken. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten:
- Impulsbeheersing
- Concentratie
- Flexibiliteit
- Prioriteiten stellen

Wat betekenen deze trainingen voor je kind in de praktijk?
Je kind kan na schooltijd bij ons terecht om samen met anderen kinderen te worden begeleid in het oefenen van deze executieve functies. Eenvoudig gezegd; we leren ze te concentreren door middel van opdrachten, prioriteiten te stellen, om te gaan met veranderingen, het in bedwang houden van emoties bij tegenslag of conflicten en het oplossend vermogen te vergroten.

Wat is onze werkwijze?
We hebben een fijne rustige plek om met de kinderen te werken. We voeren regelmatig een op een gesprekken en daarnaast groepsgesprekken voor algemene onderwerpen. Het is een plek waar de kinderen zich veilig voelen (huiskamergevoel). Door de aanwezigheid van kinderen met dezelfde ‘problemen’ ervaren ze hun eigen gedrag minder als ‘anders’. Na verloop van tijd merken we dat de zelfstandigheid verbetert en daarmee ook het oplossend vermogen.

Wil je meer weten of je kind aanmelden? Neem dan contact met ons op!

Bel naar: 072 - 844 09 10 of mail naar: info@kop-zorg.nl