Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met een vorm van
autisme of AD(H)D

(072) - 844 09 10

PraktijkinformatieKop-Zorg Autstekend is een psychologisch en pedagogisch adviesbureau dat zich bezighoudt met alle zorgvraagstukken rondom kinderen. We houden ons vooral bezig met zorgbemiddeling, opvoeding, onderwijs en sport. Kop-Zorg Autstekend zoekt actief de samenwerking met jeugdhulpverlening, onderwijs en andere betrokkenen. Het credo is een grenzeloze zorg zonder schotten tussen de verschillende betrokkenen. De hulpvraag staat centraal en Kop-Zorg Autstekend gaat samen met ouders op zoek naar een passend antwoord. Onze medewerkers zijn allen gediplomeerd.

Kop-Zorg Autstekend
Baangracht 2
1811 DC Alkmaar
072 - 844 09 10
info@kop-zorg.nl

Vergoeding
Afzeggen afspraak
Wachttijden
Kop-Zorg Autstekend is aangesloten bij de Verwijsindex (VIN)