Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met een vorm van
autisme of AD(H)DAutisme

Wat is autisme?
Met autisme bedoelen we in de regel: Autisme Spectrum Stoornis(ASS), klassiek autisme, asperger en PDD-NOS (waaronder subgroep McDD). Bij autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier dan normaal. Met autisme word je geboren, en het blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door je opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en het onderhouden van sociale contacten.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase. Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang hulp nodig.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.