Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met een vorm van
autisme of AD(H)D

(072) - 844 09 10


Consequenties Coronavirus

Beste ouder, verzorger en jongere,

Hieronder brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus en onze activiteiten. We zullen toelichten tot welke beslissingen wij zijn gekomen voor de periode van 16 maart 2020 t/m 31 maart 2020. De beslissingen zijn gemaakt op basis van het volgende uitgangspunt; de gezondheid van cliënten en medewerkers.

Groepsactiviteiten
Er is besloten om alle groepsactiviteiten te laten vervallen tijdens de bovengenoemde periode. Onder groepsactiviteiten vallen; het kookcafé, alle sportactiviteiten (bootcamp/fitness/voetbal), de ChillAut en de sova-training.

We begrijpen dat de veranderingen die het coronavirus met zich meebrengt veel te weeg kan brengen. Om deze reden willen we dan ook voor iedereen bereikbaar zijn. Waar mogelijk zullen wij telefonisch contact opnemen. Voor vragen en advies mag er tijdens kantoortijden altijd contact opgenomen worden. Dan kunnen we meedenken en kijken naar oplossingen.

Individuele begeleiding
Voor de individuele begeleiding geldt dat er maandag of dinsdag telefonisch contact zal worden opgenomen om te bekijken hoe we de periode t/m 31 maart gaan invullen. Wij zullen hierin de landelijke gezondheidsvoorschriften volgen. De gezondheid van jou, je kind(eren) en de medewerkers van Kop-Zorg staan hierin voorop.

Het studiehuis
Het is niet mogelijk om in de periode van 16 maart t/m 31 maart 2020 het studiehuis te bezoeken. Omdat we begrijpen dat er vragen kunnen zijn op schoolgebied en rondom plannen & organiseren, zullen we met iedereen die gebruik maakt van het studiehuis telefonisch contact opnemen en kijken op welke manier we kunnen ondersteunen.

U kunt ons bereiken via de volgende telefoonnummers:
Algemene vragen: Esmee Kraakman; 06-18417697
Het kookcafé: Samara de Wit; 06-39183922
Het studiehuis: Linsey Klaver; 06-14322882

We hopen op ieders begrip bij de beslissingen die wij hebben genomen. Zoals hierboven al vermeld, willen we nog steeds voor iedereen klaar staan en helpen met het creëren van rust en overzicht.

We houden iedereen de komende tijd op de hoogte van ontwikkelingen die verder van invloed kunnen zijn op onze activiteiten.

Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen we je naar: https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Ron Koppies
Directeur Kop-Zorg