Menu

Het centrum voor ouders en professionele opvoeders met een pedagogische zorgvraag

(072) - 844 09 10


Stichting het Opvoedcafé

Doelstelling van de stichting: De stichting wil dat ieder kind een onbezorgde jeugd heeft en begrijpt dat ouders daar grotendeels verantwoordelijk voor zijn. Daarom wil de stichting ervoor zorgen dat ouders die moeite hebben met de opvoeding tips en informatie krijgen om de opvoeding te verbeteren.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Stichting het Opvoedcafé is opgericht om ouders en opvoeders in algemene zin te helpen en ondersteunen bij allerhande vraagstukken over opvoeden. Omdat opvoeden een 'gevoelig' thema is, toegeven dat het niet lukt is vaak erg lastig, wil het Opvoedcafé de drempel voor ouders en opvoeders zo laag mogelijk houden. Vandaar ook de term 'Opvoedcafé'. We begeleiden ouders een-op-een zowel bij ons op kantoor als thuis bij de ouders thuis. 

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur wordt gevormd door:
- R.E. Koppies (voorzitter)
- R. van Beijsterveldt (secretaris)
- H. Spaans (penningmeester)

Het beloningsbeleid van het Opvoedcafé is onbezoldigd. Uiteraard is dat officieel vastgelegd bij de KVK.
ons fiscaal nummer is: 8195.98.203.

Voor een actueel financieel verslag 2018, klikt u hier.
Voor jaaroverzicht klikt u hier.