Menu

Het centrum voor ouders en professionele opvoeders met een pedagogische zorgvraag

(072) - 844 09 10


Triple P

Het Opvoedcafé biedt opvoedingsondersteuning aan de hand van de Triple-P methodiek. Dit doen we o.a. voor kinderen met een vorm van autisme / AD(HD).
De naam 'Triple P' staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het oorspronkelijk Australische programma voor opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap.

Positief opvoeden
Met Triple P kijken we samen met ouders naar de verschillende mogelijke strategieën voor in de dagelijkse opvoedingspraktijk. Op welke manier kan je gewenst gedrag bij je kind stimuleren en ongewenst gedrag reguleren, en wat past bij jullie als ouders? Je krijgt informatie over deze opvoedingsstrategieën en begeleiding bij de toepassing ervan in je eigen situatie.

Wil je meer weten over Kop-Zorg Opvoedcafé? Neem dan contact met ons op!

Bel naar: 072 - 844 09 10 of mail naar: info@kop-zorg.nl