Menu

Het centrum voor ouders en professionele opvoeders met een pedagogische zorgvraagTriple P

Het Opvoedcafe biedt opvoedingsondersteuning aan de hand van de Triple-P methodiek.
De naam 'Triple P' staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het oorspronkelijk Australische programma voor opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap.


Positief opvoeden
Met Triple P reiken we ouders verschillende strategieën aan voor de dagelijkse opvoedingspraktijk. We leren je hoe je gewenst gedrag bij je kind kan stimuleren en ongewenst gedrag kan reguleren. Je krijgt informatie over deze opvoedingsstrategieën en kan, als je dat wilt, ook begeleiding krijgen bij de toepassing ervan in je eigen situatie.