Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met
een psychologische vraag.

(072) - 844 09 10

PraktijkinformatieKop-Zorg Psychologie is hèt centrum in Alkmaar en omgeving voor kinderen en jongvolwassenen met psychosociale hulpvragen voor de generalistische basis GGZ en/of gedragsproblemen. 

Bij Kop-Zorg Psychologie werken we met volledig gediplomeerde (GZ)-psychologen / orthopedagogen en maatschappelijk werkers. We zijn een professionele organisatie die vernieuwend en met veel motivatie en inzet werkt aan het welzijn van kinderen en jongvolwassenen.

We luisteren naar jouw verhaal en vertellen wat wij zouden kunnen betekenen en hoe dat geregeld kan worden. Kop-Zorg Psychologie valt onder de Basis GGZ zorg, dit houdt onder andere in dat we geen diagnoses stellen.


Kop-Zorg Psychologie
Oudegracht 162
1811 CN Alkmaar
072 - 844 09 10
info@kop-zorg.nl

Vergoeding
Afzeggen afspraak
Wachttijden
heeft Kop-Zorg een Kwaliteitsstatuut
Kop-Zorg is aangesloten bij de Verwijsindex (VIN)