Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met
een psychologische vraag.

(072) - 844 09 10


Psychologische zorg

Er kunnen zich op een gegeven moment gebeurtenissen of problemen voordoen die veel invloed op jou en/ of je gezin hebben. Vaak lukt het om zelf met de gebeurtenissen om te gaan of de problemen op te lossen. Soms zijn de gebeurtenissen of problemen echter zo moeilijk of vervelend dat het je niet meer lukt om ze zelf op te lossen. Gesprekken met een psycholoog kunnen je dan goed helpen.

Binnen Kop-zorg bieden wij laagdrempelige hulp en ondersteuning vanuit de basis GGZ aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen bij een breed scala aan (psychische) problemen. Te denken valt aan:

– Boosheid/ gedragsproblemen

– Angstproblematiek

– Pesten

– Moeite met sociale contacten

– Aandacht- concentratieproblemen

– Somberheid. verdriet

– Rouw/ verliesverwerking

– Trauma

– Omgaan met ASS en ADHD

– (Hardnekkig) negatief zelfbeeld

– Corona gerelateerd


Wij bieden zowel individuele behandeling als gezinsondersteuning. We werken volgens de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde behandelrichtlijnen en altijd afgestemd op degene die tegenover ons zit. Daarnaast zijn de trajecten zo kort mogelijk maar zo lang als moet, maatwerk vinden wij belangrijk. Ook werken wij, in het geval het traject met kinderen is èn in het belang van het kind, graag samen met ouders en eventueel met school.
Diagnostiek kunnen wij bieden bij onderzoek naar AD(H)D en voor de leeftijd van 6-16 jaar kunnen wij intelligentie onderzoek uitvoeren. EMDR bieden wij voor kind en jeugd.

Wil je meer weten over Kop-Zorg Psychologie? Neem dan contact met ons op!

Bel naar: 072 - 844 09 10 of mail naar: info@kop-zorg.nl