Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die aan de slag willen

(072) - 844 09 10


Re-integratie

Kop-Zorg werkt kan je ondersteunen in verschillende re-integratie trajecten. We kunnen je helpen ‘werk-fit’ te zijn om uiteindelijk gezamenlijk te zoeken naar een passende werkplek. Samen met jou maken een plan van aanpak. Je eigen wensen zijn hierin belangrijk. Dit kan zijn na het afronden van je opleiding, of wanneer je nog geen zinvolle daginvulling hebt maar je wel graag aan het werk wilt. Wanneer jij graag geholpen wilt worden door een jobcoach van Kop-Zorg Werkt bel of mail ons. Daarnaast kun je ook re-integreren als je uit bent gevallen op je werk. We gaan dan het gesprek met je werkgever aan omdat deze een aanvraag tot jobcoaching kan indienen bij het UWV of halte werk. Om in aanmerking te komen voor Jobcoaching, heb je een werkcontract voor minimaal 12 uur per week voor tenminste 6 maanden. Wanneer dat geregeld is, maken we samen met jou en je werkgever een plan van aanpak. We spreken af hoe vaak en wanneer we je komen ondersteuning op en in je werk. Dit doen we 6 maanden, daarna bekijken we of verlenging nodig is of dat je het weer alleen af kunt. Wil je meer weten over jobcoaching door Kop-Zorg Werkt? Bel 072 – 844 0910 of mail naar werkt@kop-zorg.nl