Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die aan de slag willen

(072) - 844 09 10


Gemeenten

Als je onder de Participatiewet valt, kun je vanuit de gemeente waar je woont ondersteuning krijgen richting werk (re-integratie) of het behouden van werk (jobcoaching). De gemeente kan hiervoor hulp inschakelen van passende organisaties, waaronder Kop-Zorg werkt. Want werk brengt inkomen en geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen. De gemeente begeleidt en bemiddelt naar regulier werk waar het kan en beschut werk waar het moet. Ze brengen werknemers, werkgevers (speciaal werkgevers servicepunt opgericht) en deskundige begeleidende partijen (zoals Kop-Zorg Werkt) bij elkaar.