Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die aan de slag willen

(072) - 844 09 10


UWV

Kop-Zorg Werkt heeft een samenwerkingsverband met het UWV. Het UWV is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV stelt ‘werk boven uitkering’. Het UWV biedt nieuw perspectief voor onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door samen te werken met professionele partijen als Kop-Zorg Werkt en werkgevers uit de regio Alkmaar zorgt het UWV ervoor dat meer mensen kunnen werken en minder mensen een uitkering nodig hebben. Welke regelingen er zijn kun je vinden op www.uwv.nl