Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die aan de slag willen



Ons Team

Iris Wester

Maatschappelijk werker
iriswerkt@kop-zorg.nl

Marit Schuit

Ambulant Begeleider
maritwerkt@kop-zorg.nl