Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die zelfstandig willen wonen

(072) - 844 0910


Individuele begeleiding

Kop-Zorg Wonen biedt ook individuele begeleiding. We voeren gesprekken en kijken samen met jou wat de beste aanpak is. Ondersteuning bij werk of studie, maar ook in dagelijkse (huishoudelijke) werkzaamheden. We werken aan de hand van een begeleidingsplan die speciaal voor jou is opgesteld. Kop-Zorg Wonen begeleid onder andere in:

  • leren koken
  • plannen en roosters maken
  • boodschappen doen
  • Ondersteuning in de huishouding
  • zelfstandig leren reizen
  • op zoek gaan naar werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding
  • administratie
  • sporten

Wil je meer weten over de individuele begeleiding van Kop-Zorg Wonen?
Bel dan 072-8440910 of mail naar info@kop-zorg.nl