Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die zelfstandig willen wonenRopjeskuil officieel geopend

Wethouder Marcel van Zon heeft op 23 mei jl. de officiële opening verricht van het nieuwe Kop-Zorg Wonen pand aan de Ropjeskuil in Alkmaar. Nadat Ron de wethouder en medewerkers van de gemeente Alkmaar een rondleiding had gegeven, was het aan de wethouder om het lint door te knippen. In totaal zijn 7 appartementen gemaakt in het pand en woont Dian, onze beheerder, in een apart woonhuis. Volgens de wethouder is de opzet van het pand aan de Ropjeskuil, precies datgene wat de gemeente Alkmaar bedoelt als het gaat om begeleid wonen voor jongeren.