Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die zelfstandig willen wonen

(072) - 844 0910


Ambulante begeleiding

Kop-Zorg Wonen is het centrum in Alkmaar en omgeving voor jongeren met een vorm van autisme en/of AD(H)D die een passende vorm van wonen zoeken. Binnen Kop-Zorg Wonen bieden we drie woonmogelijkheden. 1: Beschermd wonen 2: Zelfstandig wonen 3: Ambulante begeleiding.

Onze ambulante begeleider(s) komen bij je thuis. Ze kijken welke hulp je nodig hebt, en stellen aan de hand daarvan samen met jou een plan van aanpak op. Hoe vaak komt de ambulant begeleider bij je langs, waarmee wordt geholpen en er wordt rekening gehouden met mogelijke begeleiding vanuit de ouder(s), school en andere hulpverleners. De doelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Zo nodig verwijst de ambulante begeleider je door, bemiddelt of gaat mee naar andere organisaties en of specialisten. Ambulante begeleiders van Kop-Zorg Wonen laten je niet eerder los voordat je jezelf prettig, veilig en goed voelt.

Hoe kom ik in aanmerking voor begeleid ambulant wonen?
Zijn er kosten aan verbonden of wie moet wat betalen?