Menu

Het centrum voor kinderen en jongvolwassenen met psychosociale problemen

(072) - 844 0910


Informatie

Bij Kop-Zorg kun je als kind, jongvolwassene, ouder en opvoed professional terecht voor psychosociale vragen vallend binnen de generalistische basis GGZ en voor verschillende vormen van gezinsondersteuning.

We zijn vooral gespecialiseerd in kinderen en jongvolwassenen met een vorm van autisme. Binnen Kop-Zorg onderscheiden we 4 hulpgebieden:

Autismespectrum - AD(H)D hulpvragen tot 18 en boven 18 jaar, Psychosociale hulpvragen voor de generalistische basis GGZ en gezinsondersteuning.

Klik voor meer informatie op contact  of  praktijkinformatie