Menu

Het centrum voor jongeren met een vorm van autisme of AD(H)D die zelfstandig willen wonen

(072) - 844 0910


Woonbegeleiding

Kop-Zorg is gevestigd in het centrum van Alkmaar. Onze visie en missie staat voor het meedoen in de maatschappij.
Door in het centrum gevestigd te zijn, stimuleren en activeren wij dit zoveel mogelijk. De woningen van Kop-Zorg zijn daarom ook te vinden in en rondom het centrum, dichtbij het inlooppunt van Kop-Zorg.

Ben je 18 jaar of ouder en heb je een vorm van autisme en/of AD(H)D en ben je op zoek naar een passende woonvorm, dan kijken we samen met jou naar een passend traject. We bieden verschillende woonvormen aan, zo kun je via ons beschermd wonen in groepsverband wonen of individueel wonen. Bij alle drie de vormen van wonen, staat een veilige en rustige woon omgeving centraal.