Klachtenreglement Kop-Zorg

Heb je een klacht over Kop-Zorg?

Wij willen graag dat je tevreden bent
Binnen Kop-Zorg streven we naar hulpverlening waar jij als cliënt tevreden over bent. Daar doen we het immers voor! We realiseren ons echter ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin je niet tevreden bent en dat graag kenbaar wil maken.

Ontevredenheid
Bij het ervaren van onvrede, is het in eerste instantie het prettigst als je samen met de betrokken medewerker probeert de onvrede te bespreken en tot een oplossing te komen.
Lukt dat niet, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker. Wanneer dit gesprek ook niet het gewenste resultaat oplevert, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris die samen met jou streeft naar het vinden van een oplossing bijvoorbeeld door bemiddeling. Uiteraard word je ook in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen. Kop-Zorg heeft naast de klachtenfunctionaris een overeenkomst met een onafhankelijke geschillencommissie. Kop-Zorg ondersteunt je bij al deze stappen.

Een zorgvuldige afhandeling van klachten
Als cliënt mag je ervan uitgaan dat er zorgvuldig met je klacht en privacy om wordt gegaan. Alle klachten worden geregistreerd en er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Daardoor kan de afhandeling van een klacht resulteren in een betere kwaliteit van hulpverlening. Als cliënt hoef je nooit bang te zijn dat het indienen van een klacht leidt tot een mindere hulpverlening. We doen er alles aan om het onderlinge vertrouwen tussen jou en medewerker(s) van Kop-Zorg in stand te houden of te herstellen.

Open voor elke vorm van commentaar
Kop-Zorg wil graag dat je je vrij voelt om je ideeën, tips, signalen, onvrede of klachten met medewerkers te bespreken. Daarom staan medewerkers van Kop-Zorg open voor elke vorm van commentaar.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Kop-Zorg werkt samen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke, landelijke organisatie bij wie de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. Voor meer informatie over het AKJ: www.akj.nl

Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie
Uiteraard word je ook in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Kop-Zorg. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris kan klachten beoordelen en er een uitspraak over doen. Voor het indienen van een klacht dien je gebruik te maken van het daarvoor bestemde klachtenformulier en deze versturen naar: info@kop-zorg.nl Heb je vragen dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Deze is bereikbaar via het centrale nummer: 072 844 09 10 of via email: info@kop-zorg.nl
Wanneer je uiteindelijk niet tot een vergelijk met Kop-Zorg komt, kun je de klacht voorleggen aan de geschillencommissie waarbij Kop-Zorg is aangesloten. Kijk dan op www.degeschillencommissie.nl

Uitgebreide klachtenregeling
In ons klachtenreglement kun je meer lezen over onze klachtenregeling. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.
Deze is bereikbaar via het centrale nummer: 072 844 09 10 of via email: info@kopzorg.nl