Kop-Zorg voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy
Kop-Zorg begrijpt en onderstreept dat de privacy van jou belangrijk is en moet worden gewaarborgd. De medewerkers van Kop-Zorg werken dan ook zeer zorgvuldig en doen er alles aan om je gegevens te beschermen. Kop-Zorg voldoet daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy op onze website
Privacy geldt ook bij het bezoeken van onze website. Om deze reden zijn er geen foto’s van cliënten of filmpjes van cliënten van Kop-Zorg op deze site te vinden, zonder de nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Wij gebruiken deze foto’s en filmpjes om andere ouders en kinderen/jongeren te attenderen op de hulp die Kop-Zorg kan bieden.

Informatie
Kop-Zorg is natuurlijk nieuwsgierig naar het bezoek op haar website en verzamelt daar informatie over. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers en welke onderdelen het meest bekeken worden. We hoeven daarvoor niets van je te weten, alles is anoniem. We gebruiken de informatie alleen om de website zo toegankelijk mogelijk te maken en de geboden informatie zo makkelijk mogelijk vindbaar te laten zijn.

Als je via e-mail vragen hebt of informatie verlangt, wordt de verstrekte informatie alleen gebruikt om de vraag te beantwoorden en daarna verwijderd.

Als we je persoonlijke gegevens vragen, zoals bij het invullen van vragenlijsten worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Kop-Zorg zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring
Download hier de privacyverklaring van Kop-Zorg

Disclaimer
We doen ons best om op deze website de juiste informatie te publiceren. Het kan gebeuren dat er verouderde of onjuiste informatie op de website staat of dat je onjuiste informatie krijgt, bijvoorbeeld via e-mail. Daar kun je geen rechten aan ontlenen.